Om skolan

Magelungsskolan.

Magelungsskolan är en F - 6 skola som tillsammans med Fagersjöskolan bildar ett rektorsområde i Farsta stadsdel. Ledningen består av en rektor och två biträdande rektorer.

Skolan hade vid skolstart 193 elever. Skolans två fritidshem är fördelat enligt F-1 och 2-3 för att tydliggöra samverkan med klasserna. Fritidshem och mellanstadieverksamhet finns i skolbyggnaden, och skolgården utgör en en storslagen utemiljö för lek och naturupplevelser.

Magelungsskolan har generellt sett mycket engagerad och kunnig personal, med den flexibla attityd som arbetet kräver. att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt som möjligt, såväl resultatmässigt som socialt, är ett tydligt gemensamt mål, som arbetsplanen också vittnar om.

För att stärka vi-känslan och optimera trygghetsarbetet samarbetar skolan med föreningen Friends. Vi är nu inne på det andra året i Friends-programmet och ser ett glädjande engagemang hos både elever och personal, samt en hel del förändringar i förhållningssättet eleverna emellan.
 

Dela: