Elevråd

Elevråd

Skolan har elevråd med representanter från klasserna år 1 till år 6. Elevrådet träffas en gång i månaden. Elevrådet fungerar också som matråd.

Dela: