Föräldraråd

Varför har skolan ett föräldraråd?

Syfte:

Föräldrarådet är ett forum för frågor från skolledningen, där vi bejakar det skolan har för en fortsatt utveckling av verksamheten. Föräldrarådsrepresentanter i skolan representerar alla föräldrar, inte rent tyckande från verksamheten ur enskilda/egna frågor.

 

Arbetsform:

Ett forum mellan föräldrarepresentanter och personal / skolledning på skolan, där vi informerar, samtalar kring verksamheten i skolan och med möten ca två gånger per termin. Föräldrarådet skall ge en tydlig beskrivning av verksamheten och så tidigt som möjligt informera om förestående förändringar i skolans verksamhet och närmiljö.

 

På träffarna med Magelungsskolans föräldraråd informerar rektor och skolledning om den pedagogiska verksamheten och eventuella förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till verksamheten. Representanter från samverkansgruppen informerar om vad som tagits upp på deras möten.

På föräldrarådet pratar vi inte om enskilda barn och personal, utan strävar efter att tillsammans hitta de bästa lösningar.

Föräldrarådet är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hemmet.  Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn i skolans arbete och dess styrdokument. Den som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med sig tillbaka till föräldrarådet.

Dela:
Kategorier: