Frånvaroanmälan

 

SMS-tjänst
Anmäl frånvaro
Sms:a till 073-0121740

Anmäla frånvaro via sms
Nu kan du anmäla frånvaro till Stockholm Skolwebb via sms.

Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara borta från skolan vid sjukdom. För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Om Stockholm Skolwebb är öppen för dig kan du själv lägga in ditt mobilnummer under Min profil. I annat fall hjälper skolan dig.

Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740  Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl att ditt barn ska vara borta del av dag genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (från och till), till telefonnummer 073-0121740. Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

Skolans regler gäller för när på morgonen frånvaroanmälan ska göras för heldag.

Skolans regler gäller för hur och när frånvaroanmälan ska göras för del av dag. 

Om läraren redan rapporterat frånvaro i Stockholm Skolwebb kan inte ditt sms ändra den.

Från kl:12:00 kan du anmäla för nästa dag

Dela:
Kategorier: