Fritids

På Magelungsskolan finns två fritidshemsavdelningar, avdelning Uppe och avdelning Nere.

Vi har öppet mellan 06:30 och 18:00 måndag till torsdag, fredagar har vi öppet till 17:30.

Mellan 06:30 och 08:00 samt efter 16:45 är det gemensam omsorg på vårt fritidshem Nere.

Vi anser att den fria leken både ute och inne är mycket viktig. Genom den tränar och övar barnen på kommunikativ och social kompetens. Förvärvade kunskaper testas. Barnen tränar samtidigt konfliktlösning, empati och demokratiska värden. Regler och normer utvecklas.

Genom olika samlingar, stormöten med mera är barnen med och påverkar sin tid på fritids. På så sätt övar sig barnen i ett demokratiskt förhållningssätt eller tänkande och att respektera fattade beslut. Eftersom aktiviteterna utgår från barnens egna intressen och förutsättningar är barnen delaktiga i fritidshemmets verksamhet. På Magelungsskolan har fritidshemsavdelningarna gemensamma aktiviteter och traditioner så som Öppen Scen, Luciafirande, idrottsturneringar och fritidshemmens dag.

Sommarverksamhet:

Under sommarlovet har vi dagkolloverksamhet vid Torpet i Ågesta. Verksamheten består i huvudsak av bad, fiske och naturupplevelser. Detta är en unik verksamhet i Farsta.

Dela: