Trygghetsarbete

Trygghetsarbete.

På Magelungsskolan finns ett antimobbingteam som består av två personer. Vi arbetar efter en modell som bygger på enskilda samtal med den mobbade och den/de som mobbar. Någon ur teamet tar alltid kontakt med bägge parters föräldrar. Teamet träffas regelbundet för att diskutera pågående, nya och avslutade fall. Samt hur vi ska förebygga mobbing.

Om du som förälder får upprepade signaler om att ditt barn utsätts för mobbing, kränkning eller särbehandling under skoltid så tar du kontakt med någon av skolans personal, som i sin tur tar kontakt med någon i antimobbingteamet. En i teamet tar sedan kontakt med dig så att du kan lämna information. Det är viktigt att du som förälder låter oss ta hand om mobbingen på skolan.

Mobbing som vi själva upptäcker på skolan tar vi naturligtvis itu med så fort som möjligt samt tar kontakt med berörda föräldrar.

Hälsningar från antimobbingteamet.

Dela:
Kategorier: